26 Kasım 2012

HAZİNELER


     Ticaretle uğraşanlar mutlaka kendilerine bazı güzel adetler edinmeliler. Bunu çokça denemiş-yapmış biri olarak söylemeliyimki; böyle şeyler sizi madden ve mânen çok rahatlatır.
  Bunlar neler mi? Bunlar gerçek hazinelerdir...

♥Ticaretle uğraşanlar mutlaka haftada bir defa az-çok hesabına düşmeden "sadaka" vermeliler.
Bu konuyu açmama gerek yok bence...herkes kendi durumunu, ne kadar ve kime verebileceğini kendisi daha iyi bilir. Ama vermek gerçekten hem kazayı-belayı önler, hemde sadaka malı arttırır. Bunlar sahih hadislerle sabittir.
Bknz: Buharî, Müslim, İbn-i Mâce, Nesâi, Tirmizi konu ile ilgili hadislerin geçtiği, bakılabilecek sahih hadis kaynaklarıdır.

♥ Esma'ül Hüsnâ'dan (Allah'ın güzel isimleri) Yâ Rezzak(c.c), Yâ Fettah (c.c), Yâ Latîyf (c.c) isimlerini diline vird edinmek(sürekli tekrar etmek), en azından günde 100 defa okumak. Bu da ticaretle uğraşanlar için hayırlı kapıların açılmasına vesile olur.

♥ Akşam namazlarından sonra "vâkıa sûresini" okumak. Bu konuda da hadisler var. Bknz: Kütüb-ü Sitte

♥Sofrada ailesiyle beraber yiyip-içmek, yemekten önce ve sonra ellerini yıkamak, israftan uzak durmak, hayatlarımıza "bereket" getiren önemli hususlardır.

♥Sabah namazından sonra bir tesbih (100defa) "Sûbhânallahi ve bi hamdihî sûbhânallahil azîym" okumak. Bu da şahsen tecrübe edilmiştir.Bu konuda da hadisler mevcuttur.

♥ Âl-i imran sûresi 26-27. Ayetleri okumak konumuzla ilgili olarak, rızkın genişlemesine ve borcumuz varsa ödemeye sebep olur. Bu konudaki hadis Taberâni'de mevcuttur.


   Ayetler şunlardır, ama biliyorsanız lütfen arapça olarak, arap alfabesiyle okuyunuz.
***"26-Kulillahümme malikel'mülki tu'til 'mülke menteşaü ve tenzi'ul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü menteşaü ve tüzillü menteşaü ,biyedikel ' hayr, inneke ala külli şey' in kadir.
27- Tulicülleyle finnehari ve tulicünnehara filleyl , ve tuhricül' hayye minel' meyyiti ve tuhricul ' meyyite minel hayy, terzüku men teşaü bi gayri hisab."

   Ayet-i kerimelerin mealinde herşey açıkça bildiriliyor, meali;


 "26-De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kâdirsin.
 
  27 - Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin."""
***********************************
Devam edeceğim inşallah. Hoşçakalın.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


Fikrinizi belirtmenizden mutluluk duyarım.
Yazacağınız her şey benbir için çok önemli ve kıymetli.